Reštaurácia Soraya v číslach

Štatistiky reštaurácie Soraya za 5 rokov pôsobenia.